GSM > Service > RMA-procedure

Service / RMA-procedure

Ondanks de hoge kwaliteit van de door GSMstunts.nl geleverde producten en onze zorgvuldige afhandeling van uw bestelling kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een geleverd product of dat er onverhoopt een defect optreedt. In die gevallen doen wij vanzelfsprekend onze uiterste best om samen met u een oplossing te zoeken.

RMA-procedure

Wanneer u een product dat u bij GSMstunts.nl heeft afgenomen wilt laten repareren of om laten ruilen dan verzoeken we u eerst op de garantiepagina te kijken hoe de garantieprocedure voor het product dat u heeft aangeschaft verloopt. Indien het defecte product volgens de beschrijving op de garantiepagina aan GSMstunts.nl geretourneerd dient te worden of indien u van een van onze medewerkers hebt vernomen dat het defecte product geretourneerd moet worden naar GSMstunts.nl dan kunt u hieronder lezen welke procedure u hiervoor dient te volgen.

Bij retourzendingen dient u vooraf een RMA-nummer aan te vragen. Dit dient te geschieden per e-mail en de procedure hiervoor is als volgt:

Stuur een RMA aanvraag per e-mail naar rma@gsmstunts.nl Vermeld hierin uw NAW gegevens, uw bestelnummer, het type product, serienummer en/of productnummer en een uitgebreide omschrijving van het probleem danwel defect. Alvorens u een RMA aanvraag naar GSMstunts.nl stuurt, verzoeken wij u kennis te nemen van de RMA acceptatievoorwaarden die u onderaan deze pagina kunt vinden.

De RMA aanvraag wordt door GSMstunts.nl binnen 48 uur behandeld en indien de aanvraag wordt gehonoreerd dan zal een RMA nummer per mail aan u worden verzonden.

Dit RMA nummer dient bij het retourneren van de defecte producten duidelijk vermeld te worden op de verpakking waarin u het defecte product aan GSMstunts.nl retourneert.

Het retouradres is:
GSMstunts.nl
t.a.v. afdeling RMA
Faradayweg 2
3208 KS Spijkenisse
Nederland

Bij retourzendingen dient u ook een kopie van uw aankoopfactuur mee te zenden. Het gebruik van andere dan de gereserveerde RMA nummers of het retourneren van andere producten dan op de RMA aanvraag vermeld worden niet geaccepteerd.

Bij ontvangst worden de geretourneerde producten gecontroleerd op het door u aangegeven defect. Indien blijkt dat het aangegeven defect ook door GSMstunts.nl wordt geconstateerd dan zal GSMstunts.nl u zo snel mogelijk laten weten op welke wijze het defect verholpen zal gaan worden.

Indien na controle geen fouten zijn geconstateerd of indien het product niet gerepareerd kan worden vanwege vochtschade of andersoortige gebruiksschade die niet onder de garantie valt dan worden de producten op uw kosten teruggezonden en wordt door GSMstunts.nl tevens € 30,- inclusief BTW aan onderzoekskosten in rekening gebracht. De kosten van de zending voor zowel retour- als reparatiegoederen zijn voor uw rekening. U dient hierbij van deugdelijk verpakkingsmateriaal gebruik te maken. Ongefrankeerde zendingen worden door ons niet geaccepteerd.

Bij het ontbreken van een deugdelijke verpakking, kan GSMstunts.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen en gebreken. Gerepareerde goederen binnen de garantietermijn worden zo snel mogelijk op kosten van GSMstunts.nl geretourneerd aan u.

Let op: Tijdens de reparatie zal uw toestel worden ge-reset en in veel gevallen worden voorzien van de meest recente software versie. Door deze handeling zullen uw contactpersonen en overige data op uw toestel worden verwijderd. U dient dus voordat u het toestel opstuurt zelf een back-up te maken van de gegevens in uw telefoon. GSMstunts is nimmer aansprakelijk voor verloren data tijdens het reparatieproces.

Voorwaarden voor een RMA acceptatie

Wanneer u het product naar ons dient te retourneren dan kan de RMA aanvraag slechts in behandeling worden genomen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- Het product dient te zijn aangeschaft bij GSMstunts.nl
- Het product dient in zijn geheel met verpakking, inclusief accessoires en onderdelen inbegrepen naar GSMstunts.nl te worden verzonden, tenzij dit anders wordt aangegeven;
- Het serienummer en / of de productcodes van een product mogen niet verwijderd of aangepast zijn;
- Het is niet toegestaan om de verpakking van een product zelf als verzendverpakking te gebruiken of deze op een andere manier te beschadigen, bijvoorbeeld door erop te schrijven. U dient een neutrale verpakking/doos te gebruiken voor het retourneren van producten naar ons.
- Het product dient volgens de gebruiksaanwijzing aangesloten en gebruikt te zijn;
- De afgesproken betalingsconditie jegens GSMstunts.nl dient te zijn nagekomen;
- Bij onoordeelkundig gebruik of eigen reparaties door de eindgebruiker vervalt de garantie onmiddellijk;
- Bij producten die voorzien zijn van een simlock mag deze simlock niet binnen 1 jaar na aanschaf zelfstandig verwijderd zijn.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Op de contactpagina treft u al onze gegevens hiervoor.